Datagedreven Regiobeelden

Om de effectiviteit van regiobeelden te vergroten hebben we in samenwerking met PHDNL onderzoek gedaan naar een gestandaardiseerd framework voor regiobeelden.

COVID-19 zorgdruk risico profilering

Om lokale beleidsmakers handvatten te bieden voor het treffen van lokale maatregelen tijdens COVID-19 ontwikkelden wij een tool om het Zorgdruk Risico in kaart te brengen.